Tom Christensen

Chefkonsulent, cand.oecon.

EKL Consult

Tom Christensen er chefkonsulent i EKL CONSULT (Etik, Kvalitet og Ledelse), som er en konsulent- og udviklingsvirksomhed, der er placeret i forskerparken Nordjyllands Videnspark (NOVI) i Aalborg.

Tom er uddannet cand.oecon. fra Århus Universitet. Han har tillige en masteruddannelse i læreprocesser fra Aalborg Universitet - og har udover konsulentjob i andre konsulent-firmaer også haft forskellige lederstillinger. Interessen for at arbejde med værdibaseret ledelse, etisk regnskab m.v. i tilknytning til ledelses- og organisationsudvikling har Tom haft de sidste 10-15 år og er en af de konsulenter i Danmark, der ved mest om emnet værdibaseret ledelse og etisk regnskab. Tom Christensen har medvirket i mange organisationer fortrinsvis i Danmark med foredrag, konsulentbistand, sparring m.v.