Lea Gry von Cotta-Schønberg

Direktør og leder 

Lea er uddannet cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse fra Copenhagen Business School. 

Lea stiftede virksomheden Konsulenthuset Kontingens i 2010, som i dag yder rådgivning til frivillige organisationer inden for motivation af frivillige, fundraising samt samarbejde mellem den offentlige og frivillige sektor. Hun har bl.a. udført konsulentopgaver for Frivilligcenter Lyngby/Taarbæk, Lyngby Kommune, Hovestandens Røde Kort m.fl. 

Derudover, er Lea også daglig leder hos Frivilligcenter Halsnæs, hvor hun har det overordnede ansvar for strategiplanlægning, udvikling, konsolidering, etablering af kommunale-civilsamfundspartnerskaber m.m.