Lotte Christy

Projektleder, konfliktmægler

 

Lotte Christy (født 1949) var uddannet Master i konfliktmægling fra Københavns Universitet i 2004 (Master of Mediation and Conflict Resolution).

Hun har tidligere været leder af  Center for Konfliktløsning (CfK), og desuden været tilknyttet som freelance og arbejdet som underviser og mægler. Hun havde mere end 10 års praktisk erfaring fra ind- og udland.

Lotte Christy fungerede endvidere som ekstern lektor i konfliktmægling ved Københavns Universitets juridiske fakultet og som projektleder i Det Kriminalpræventive Råd med konfliktløsning og mægling som speciale.

Hun var oprindeligt uddannet lærer med lang erfaring fra folkeskolen og børnepsykiatri. Hun har bl.a. skrevet bogen ”Grib konflikten” – om konstruktiv konflikthåndtering i skolen.

Lotty Christys arbejdsområder omfattede konfliktløsning og mægling i samarbejdskonflikter, arbejdspladskonflikter, nabo- og familiestridigheder. Udvikling af konflikthåndterende og demokratiske kulturer på arbejdspladser, institutioner og organisationer – også i internationale projekter.

Lotty Christy var tilknyttet følgende organisationer:
Center for Konfliktløsning www.konfliktloesning.dk
Foreningen for Mediation/Konfliktmægling (
www.ffmk.dk)
Nordisk Forum for Mægling.
Nordiske Mediatorer – Masters of Mediation and Conflict Resolution, MMCR.