Olav Jessen

Stud. Merc. HRM
Copenhagen Business School

Olav Jessen studerer cand.merc. HRM og forventer at afslutte studiet august 2007. Han har igennem studiet opnået et bredt teoretisk kendskab til HRM-feltet og praktisk erfaring fra et 10 ugers praktikophold i Danmarks Nationalbank i Personale & Organisation. Olav Jessen har en bachelorgrad i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation (Ha-kom.).

Olav Jessen har været i praktik i tre måneder hos it-virksomheden Ementor i kommunikation og marketing og arbejdede her med intern kommunikation og ekstern profilering. Tidligere aktiv i studenterorganisationen WELL og var i foråret 2006 med til at organisere den første landsdækkende undersøgelse af studerendes viden om corporate social responsibility i samarbejde med Dagbladet Børsen og Greens analyseinstitut.

Er i dag ansat som studentermedhjælp i Danmarks Nationalbank i Personale & Organisation og arbejder med medarbejderudvikling, uddannelsesadministration og kompetenceudvikling.