Steen Navrbjerg

Lektor

Steen E. Navrbjerg er mag.art. i kultursociologi & ph.d. i sociologi. Han har været tilknyttet FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) på Københavns Universitet siden 1993. Han har siden midten af 1980'erne beskæftiget sig med arbejdsmarkedsrelationerne i et dansk perspektiv med særlig interesse for nye ledelses- og organisationsformers betydning for samarbejdet i private og offentlige virksomheder.

Steen E. Navrbjergs væsentlige forskningsområder er medarbejderrepræsentation på virksomhedsniveau, nye lederroller og mellemlederes faglige organisering, Human Ressource Management, tillidsrepræsentantens rolle i nutidens og fremtidens virksomhed, rekruttering, socialt ansvar og seniorpolitik. Herudover er et vigtigt forskningsfelt globalisering, nærmere bestemt udenlandske virksomhedsopkøbs betydning for samarbejde på virksomheder og for forhandlingssystemet.

Både offentlige og private virksomheder er forskningsfelter. Inden for begge områder har Steen Navrbjerg forsket i medindflydelse og medbestemmelse (inden for det offentlige bl.a. en omfattende analyse af MED-systemet i kommuner og amter). Inden for det private område er særligt nye (internationale) ledelsesformers betydning for samarbejde og kommunikation centrale i forskningen.

Udover forskningen underviser Steen E. Navrbjerg på Sociologisk Institut på Københavns Universitet og holder diverse foredrag inden for emnerne nye arbejdsorganiseringer, samarbejde på virksomheder, Human Resource Management, nye ledelsesformer i det offentlige og private, faglige organisationer og tillidsrepræsentantrollen m.m.