Mette Fenger

Specialkonsulent 

Mette Fenger er uddannet Cand.mag. i arabisk (samfundsfaglig linje) fra Københavns Universitet. Sidenhen han hun beskæftiget sig med flygtninge og indvandrere særlig i forhold til beskæftigelse. 

Mette har tidligere været konsulent hos Cabi, hvor hendes arbejdsområder bl.a. var projektudvikling og - ledelse, evaluering og kompetenceudvikling. Desuden, har hun beskæftiget sig med mentorordninger, frivilligt arbejde og mangfoldighedsledelse. 

I dag er hun specialkonsulent hos Integrationsnet, Dansk Flygtningehjælp, hvor hun primært er leder af efteruddannelse af kommunale medarbejdere på integrationsområdet.