Anne Bisbjerg Lee

People of Strategy Director

Anne B. Lee har solid erfaring med en bred vifte af opgaver inden for Human Resources, bl.a.:

  • Human Resources Development gennem personlig, individuel rådgivning, kurser, seminarer og workshops. Udvikling og gennemførelse af omfattende lederudviklingsprogrammer på alle organisatoriske niveauer
  • Talent Management
  • Outsourcing af personalefunktionen
  • Rekruttering og udvælgelse
  • Udvikling og anvendelse af en lang række psykologiske testværktøjer
  • Genplacering
  • Strategiudvikling
  • Foredrag om HR-relaterede emner
  • Udvikling og implementering af medarbejder-udviklingssystemer
  • Udvikling og implementering af medarbejdertilfredshedsanalyser