Lisbeth Friborg Madsen

Chefkonsulent

Lisbeth Friborg Madsen er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet. Hun har 14 års erfaring fra den kommunale sektor, primært inden for områderne kontanthjælp, aktivering og revalidering, og i forlængelse heraf sygedagpenge og førtidspension.

Lisbeth har tidligere været ansat som socialrådgiver i Dragør Kommune, men arbejder i dag som chefkonsulent ved PFA Pension, hvor hun varetager den strategisk sundhed mhp. optimering af medarbejderressourcer.