Dorthe Thorning Mejlhede

Ph.d.-stipendiat

Dorthe Thorning Mejlhede er uddannet mag.art. i litteraturvidenskab med konferensspeciale i kreativitetsteorier ved Københavns Universitet. Hun har desuden en baggrund som reserveofficer (russisk) fra Hærens Specialskole samt diverse efteruddannelser inden for ledelse og har varetaget ledende stillinger i politisk styrede organisationer bl.a. som sekretariats- og kommunikationschef.

Dorthe er på nuværende tidspunkt erhvervs-ph.d.- stipendiat ved Copenhagen Business School.