Merethe Klint 

 

Udviklingskonsulent 

Merethe Klint er uddannet cand.mag. i musikvidenskab og har arbejdet som udviklingskonsulent for flere erhvervsvirksomheder. Hendes arbejde fokuserer på forandringsprocesser og på at engagere medarbejdere ud fra devisen om, at det er det gode samarbejde, der skaber organisatoriske og forretningsmæssige resultater. 

Merethe Klint henter sin inspiration i musikkens verden og det samarbejde, der udspiller sig i et orkester. Det fører hun over i den organisatoriske sammenhæng, når hun spørger: "Spiller teamet sammen - eller spiller I falsk?" Hun tager desuden udgangspunkt i forskning om musikkens påvirkning af hjernen, eksempelvis når det gælder indlæring og udvikling af nye ideer til produkter eller arbejdsgange.