Tina Brøgger Sørensen

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTypX6Nc5cLlzssddcpXrNYEGu-yFFhh97wIl7Habaxo7OHOU4L

Advokat og partner

Tina Brøgger Sørensen arbejder primært med diskrim

inationssager, virksomhedsoverdragelser, afskedigelser i tilknytning til omstrukturering, rationalisering og nedlukning af virksomheder samt direktørforhold. Tina blev partner hos Kromann Reumert i januar 2011.

Tina har betydelig erfaring med at rådgive klienter i diskriminationssager, ligesom hun repræsenterer virksomheder i sager ved Ligebehandlings-nævnet og de danske domstole. Tina repræsenterer et bredt udsnit af danske og internationale klienter i virksomhedsopkøb og -salg, børsnoteringer samt incitamentsprogrammer. I de senere år har Tina blandt andet oparbejdet indgående kenskab til ansættelsesretlige udfordringer inden for Healthcare- og fødevarebranchen. I sin rådgivning udviser Tina stor forretningsforståelse ved at erkende vigtigheden af, at der foruden juraen skal tages højde for firmapolitiske konsekvenser ved valgte dispositioner.

Tina har rådgivet klienter i en række principielle retssager på navnlig diskriminationsområdet, ligesom hun har repræsenteret en virksomhed i en diskriminationssag ved EU-domstolen. Tina har desuden rådgivet om medarbejderrelaterede forhold i en række omfattende M&A transaktioner i Danmark.
 

Tina udviser stor forståelse for klienters behov for hurtig tilbagemelding og opfølgning på sager, og i det tætte samarbejde med klienter er der altid god plads til humor.