Poul-Erik Daugaard Jensen

Programdirektør

Copenhagen Business School

Poul-Erik Daugaard Jensen er programdirektør ved Copenhagen Business School med ansvar for masterprogrammer primært orienteret mod det offentlige.

Blandt tidligere stillinger Poul-Erik Daugaard Jensen har besiddet kan nævnes posten som Direktør i Københavns Sundhedsvæsen med særligt ansvar for personale-, ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger; Sundhedsdirektør i Københavns Sundhedsvæsen; Administrerende direktør for Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune.

Poul-Erik Daugaard Jensen har desuden i en lang årrække haft forskellige ansættelser på Copenhagen Business School ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi. Heriblandt undervisnings- og forskningsopgaver i grænsefladen mellem organisationsteori og politologi særligt i relation til kommuner. Er forfatter til flere bøger og prisopgaver om organisatoriske og politologiske emner og driver endvidere foredrags- og kursusvirksomhed.