Marie Rydal 

Retorisk konsulent

Marie er uddannet Cand. mag. i retorik fra Københavns Universitet. Hun har tidligere undervist i mundtlig retorik, taleskrivning og præsentationsteknik bl.a. som rådgivende retoriker for konsulentvirksomheden Rhetor. 

I dag arbejder Marie som retorisk konsulent ved Rhetorica A/S, hvor hun underviser, rådgiver og træner kompetente og vidende mennesker i bl.a. overbevisende argumentation, troværdig ledelseskommunikation og personlig gennemslagskraft.