Louis Printz

Lic./dr.merc, seniorprofessor

Handelshøjskolen i Århus

Louis Printz (født 16.11.33) er lic./dr. merc. og var indtil 31.12.00 professor ved Institut for Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus med speciale i ledelse og strategi. Han har gennemført sin forskning i tæt samarbejde med erhvervslivet. De seneste års forskning og undervisning har især omfattet emneområderne "Strategisk kompetenceudvikling", "Strategiske samarbejdsformer" og "Strategisk varsling".

Efter pensionering som tjenestemand 31.12.00. er Louis Printz tilknyttet Handelshøjskolen som deltids seniorprofessor med henblik på deltagelse i undervisning på MBA-studiet og forskning i områderne: Digital forretningsudvikling og Vidensledelse.

Louis Printz har gennem årene været medlem af en række erhvervsbestyrelser og medvirket i ledelsen af forskellige offentlige forskningsorganer.

Fx:

  • The European Summer School for Advanced Management 1988 - 93
  • Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 1990 - 94
  • Det Fødevareteknologiske Udviklingsprogram 1991 - 95 (formand)