Pernille Kjeldgård

Direktør

Pernille Kjeldgård har siden 1999, hvor hun blev ansat i Foreningen Nydansker, arbejdet med mangfoldighedsledelse.

Hendes jobfunktion i Foreningen Nydansker bestod primært i at rådgive og undervise foreningens 165 medlemsvirksomheder i mangfoldighedsledelse, og hvordan man gearer organisationer til forskellighed fremover. I forbindelse hermed har Pernille bl.a. skrevet medlemsrapporten "Ledelse af mangfoldige ressourcer - integration af nydanskere på arbejdspladsen", der er baseret på 20 interview fra foreningens medlemskreds. Derudover har Pernille udviklet kursusforløbet: "Mangfoldighedsledelse og arbejdspladser under forandring - ligestillingspraksis et fremtidigt konkurrenceparameter". Kurset blev til i samarbejde med Dokumentations og Rådgivningscenteret for Racediskrimination sammen med et europæisk netværk af konsulenter og virksomheder, der arbejder med lignende processer under programmet: Developing Good Practice in the Recruitment, Integration and Development of Ethnic Minority and Immigrant Employees.

Pernille har skrevet speciale om den Sydafrikanske Sandheds og Forsoningskommissions processer. Specialet blev til under et arbejds- og universitetsophold i Cape Town, Sydafrika, hvor Pernille arbejdede med diskrimination og kulturmøder. Endelig har hun også arbejdet i Malawi og Indien.

Pernilles nuværende jobfunktion er som seniorrådgiver for "Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere København" - Vikafi. Pernille står for vidensindsamling og kompetenceafklaring, og er ansvarlig for kompetencenetværket samt kompetencebladet.