Jan Mouritsen

Professor

Jan Mouritsen, er professor dr.merc. Copenhagen Business School og institutleder ved Institut for Produktion & Erhvervsøkonomi. Jan Mouritsen beskæftiger sig med to overordnede problemstillinger. Den ene vedrører videnregnskaber, videnstyring/knowledge management, immaterielle aktiver og læring. Det andet drejer sig om teknologiledelse, proces og produktudvikling, samt moderne kalkulationsformer og performance management systemer.

Jan Mouritsen er forskningsleder på Videnregnskabsprojektet, der er et samarbejde mellem Erhvervsfremme Styrelsen, Copenhagen Business School, Århus Universitet og ca. 50 virksomheder m.fl. Desuden er han medlem af en række faglige nationale og internationale komiteer.
Endelig fungerer han som konsulent for virksomheder og institutioner.