Dorte Madsen

Konsulent, cand.scient.adm.

connector a/s

Konsulent i connector a/s siden 1999.

Dorte er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitetscenter og har en mangeårig baggrund som stabsmedarbejder og afdelingschef.

I connector er opgaveområderne: projektledelse, organisationsudvikling og medarbejderudvikling. Som projektleder arbejder Dorte primært med udvikling og implementering af styringsmetoder og styringskoncepter inden for den offentlige sektor. Analyse- og udredningsopgaver med særlig fokus på sammenhæng mellem økonomi, opgaveløsning og effekt samt kulturanalyser udgør også en del af opgaverne.

I projektlederopgaverne indgår som en naturlig og væsentlig del, udover gennemførelse af projektets formål, at der sker en læring, kvalificering og personlig udvikling af projektdeltagerne. Den viden, Dorte har fra projektlederopgaverne, indgår som grundlag i hendes undervisning i projektledelse, hvor hun også arbejder ud fra at knytte teori og deltagernes praksis sammen.