Ledelse udspiller sig i samspil med chefer, kolleger, medarbejdere, leverandører og kunder. Alle har de et medansvar for at den gode ledelse udfolder sig.

Virksomhedsaftale

Organisatorisk læring i ledelse

Lederskab i private og offentlige virksomheder har afgørende betydning for den retning virksomheden udvikler sig i, og for effektivitet og arbejdsglæde. Ledelse udspiller sig i samspil med chefer, kolleger, medarbejdere, leverandører og kunder. Alle har de et medansvar for at den gode ledelse udfolder sig. Der er mange situationer, hvor fælles værdier, personlige holdninger og ledelsesværktøjer kræver indsigt og træning. Leading Capacity er designet til løbende forbedring af: 

  • Ledelsesudøvelsen på alle niveauer
  • HR’s support til virksomhedens ledere og medarbejdere

Leading Capacity forsyner ledere med relevant viden, der: 

  • Skaber større bevidsthed om ledelsesopgavens udfordring 
  • Skaber overblik over processer og sammenhænge i daglig ledelse      
  • Skaber bedre baggrund for at træffe beslutninger

Ved at stille Leading Capacity's viden og inspiration til rådighed for ledelsespersonalet og HR får dialogen om ledelse et neutralt udgangspunkt, og det bliver derved lettere og naturligt for den enkelte leder at tage forbedringspunkter på dagsordenen til gavn for den organisatoriske læring i ledelse.

Kontakt DANSK HR på info@danskhr.dk / 86 21 61 11 for at høre nærmere eller for køb af virksomhedsaftale med adgang for flere brugere.