Henriette Christrup

Lektor, cand.psych.

Roskilde Universitetscenter

Henriette Christrup er lektor på Performance-design uddannelsen, Institut for kommunikation, virksomhed og informationsteknologier, Roskilde Universitetscenter. Hun arbejder i trekantsdramaet mellem undervisning, forskning og organisationsudvikling i praksis.

For Henriette Christrup er udfordringen at udvikle teoribaserede platforme og udviklingsværktøjer, der kan bruges i praksis. I en organisationskommunikation, hvor hendes intention er at fremme en lystfuld, livsudfoldende menneskelig bevægelse - kontakt med gensidighed - og et fællesskab. Med udgangspunkt i arbejdets indhold og nødvendigheden af videndeling - set udfra en effektivitetsinteresse.

Litteratur

Christrup, Henriette: Konflikt og kærlighed i adhocratiet. København: Samfundslitteratur, 1993.

Christrup, Henriette: Selvorganiseret udvikling i adhocratiet. In: Bevort, F., Jensen, P.E., Prahl, A. (red): Engagement i arbejdet. København: Handelshøjskolens Forlag, 1995.

Christrup, Henriette (red.): Nærværskommunikation. Roskilde Universitetsforlag, 1999.

Christrup, Henriette: Kompetent kollektivisering af videnskabende processer. In: Inger Jensen m.fl. (red.): Kompetence - i et organisatorisk perspektiv. København: Roskilde Universitetsforlag, 2000.