Katrine Steen

Direktør og ejer

Katrine Steen er uddannet cand.merc. og ph.d. på Copenhagen Business School. Hun har siden 1971 undervist og forsket i Danmark og udlandet; primært inden for erhvervsøkonomi, afsætning og ledelse. Hun har deltaget i udviklingen af en række nye uddannelser. Siden 1973 har hun sideløbende med sit akademiske engagement haft ledende stillinger inden for ledelse og kommunikation. 

Omdrejningspunktet har altid været strategisk ledelse og integreret kommunikation for både danske og udenlandske selskaber. I dag er hun direktør og ejer af virksomheden Communicatio AS,  som tager udgangspunkt i dialog og integreret kommunikation - og hjælper med at designe effektive, løsningsorienterede strategier. 

Katrine Steen har haft en række tillidsposter. Fx bestyrelsesmedlem i TV2 Reklame og i DJØF, medlem af repræsentantskabet for Civiløkonomerne og af diverse faggrupper under DRB. Hun har været  formand for BPRV (branche-foreningen af public relations virksomheder) i seks år.