02 DHR Mentor
Medarbejderforhold

Do’s and Don’ts, der sikrer en succesrig medarbejderonboarding-strategi

Ud over de mange udfordrende ændringer i vores daglige liv, har COVID-19-pandemien også ført til en stor ændring på arbejdsmarkedet, som mange eksperter spekulerer på, vil blive permanent. Talentfulde potentielle medarbejdere er nu mere kræsne end nogensinde og vælger arbejdsgivere, der respekterer deres tid og evner, opfylder deres behov for en moderne oplevelse og som kan levere de værktøjer, der gør deres arbejde mere effektivt, produktivt og behageligt.
Adobestock 308749409 WEB
Artikler

”Tillidsfulde organisationer skaber bedre resultater”

Både forskning i tillid, social kapital og strategisk relationsarbejde tyder på, at en høj grad af tillid er gavnlig for både produktivitet, effektivitet, motivation og innovationskraft. Svendsen påpeger for eksempel den gavnlige mekanisme omkring Danmarks historie for høj grad af både social og institutionel tillid, og en konsekvent effekt om mindre behov for kontrol.
Adobestock 300893166 WEB
Artikler

Skab rejsefeber - fortællinger (s)om strategi

Narrativer, eller fortællinger, har eksisteret så længe, som mennesker har. I begyndelsen overleverede vi traditioner og historier gennem mundtlige fortællinger og med tiden blev de skrevet ned. Uanset formen er fortællingerne det vindue, mennesker anvender til at skue ind i både fortidige, nutidige og fremtidige situationer. Vores organisationer er ingen undtagelse.
Adobestock 438961560 WEB
Artikler

Præstationer i arbejdslivet - En indføring i AMO-teorien

I praksisfeltet er ledere og HR-professionelle i sagens natur optaget af, hvordan de på individuelt og organisatorisk plan kan fremme arbejdspræstationerne i virksomheden og i dens afdelinger. I artiklen præsenteres tankegangen i den såkaldte AMO-teori, der har opnået stor udbredelse som en ramme til at forstå, hvad der betinger menneskelige præstationer i arbejdslivet.
Adobestock 252220674 WEB
Artikler

Sproget er magisk – hvor fører dine ledersamtaler dig hen?

Udviklingen fra industrisamfund til vidensamfund indebærer en højere grad af medarbejderinvolvering i virksomhederne. Det kalder på en mere dialogisk ledelse, hvor netop lederens evne til at bruge sproget klogt bliver meget centralt. Som leder er du ustandseligt involveret i mange forskellige typer af samtaler i forskellige kontekster.
Adobestock 300699455 (1) WEB
Artikler

Er diversitet en ressource eller en forhindring i HR’s håndtering af coronakrisen?

Er diversitet en ressource eller en forhindring i HR’s håndtering af Corona? For at belyse dette har jeg talt med tre forskellige HR-chefer, der har stået for deres virksomheds krisehåndtering.
Adobestock 265315881 (1) WEB
Artikler

Mærk dig selv - når du leder andre

Denne artikel belyser kortfattet nogle grundlæggende dynamikker, der er nærværende i mange lederes praksis. Den giver også eksempel på få konkrete værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag.
Adobestock 330471142 WEB
Artikler

God hverdagsledelse i en anderledes hverdag

Som leder har du sikkert den sidste tid været udfordret af at skulle bedrive kriseledelse, virtuelt og på distancen, og nu - hvor der for de fleste er begyndt at komme lidt mere ro på- melder medarbejdernes behov for hverdagsledelse sig med fornyet intensitet. Men hvordan bedriver du god, nærværende hverdagsledelse i en helt anderledes hverdag?
Adobestock 300779186 (1) WEB
Artikler

Det mentale mindset er medarbejderens drivkraft

Den psykoboliske alder er et nyt begreb inden for HR, for det handler i langt højere grad om medarbejdernes mentale alder frem for om den alder, der står på fødselsattesten.
Adobestock 205145574 (1) WEB
Artikler

”At sætte strøm til arbejdsgangene” Når administrative arbejdsgange automatiseres med robotter

Den digitale og højteknologiske tidsalder er blot lige begyndt, hvilket betyder, at der på sigt vil komme meget mere fokus på hvordan teknologi og menneskelig arbejdskraft kan supplere og understøtte hinanden.
14
aug
LIVE Jura-update (gratis - for medlemmer)

GDPR i ansættelsesforholdet

Teams
Tidspunkt: 11:00 til 11:30
22
aug
Modul 1, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

København
Tidspunkt: 08:30 til 16:00
23
aug
Webinar (Gratis for alle)

Fra overvældet til empowered: Mine anbefalinger til forenkling af HR-processer gennem digitalisering.

Teams
Tidspunkt: 10:00 til 11:00