Mogens Kischinovsky

Underviser

Mogens Kischinovsky har bred ledelseserfaring blandt andet fra Sas Data, hvor han i en årrække var udviklings- og metodechef. Som selvstændig konsulent har han – som projektkoordinator - gennemført en række større EU-opgaver.

Mogens Kischinovsky har lang undervisningserfaring fra Copenhagen Business College, hvor han blandt andet underviser på Akademiuddannelsen i projektledelse, ledelsesinformationssystemer og systemudvikling. Han er censor ved de offentlige IT-uddannelser og har holdt foredrag i virksomheder om blandt andet projektstyring samt indførelse af metoder- og standards.