Bent Schou

Cand.mag, konsulent

Videnkonsulenterne

Bent Schou er partner og konsulent i Videnkonsulenterne og uddannet cand.mag. i samfundsfag og geografi. Kernekompetencerne er procesforløb, undervisning og foredrag.

Bent er censor og har undervist på universitetet i statskundskab og forvaltning.

Bent har erhvervs- og konsulenterfaring fra bl.a. Finansministeriet og Aston Promentor. Bent driver tillige virksomheden How2Know og netværket VidenDanmark.

E-mail: bs@videnkonsulenterne.dk