Leading Capacity har siden 2001 inspireret ledere til at udvikle bedre ledelse

Om Leading Capacity

Fra viden til bedre ledelse

Leading Capacity har siden 2001 inspireret ledere til at udvikle bedre ledelse. Midlet til at skabe denne inspiration har været et snævert samarbejde med en mangfoldighed af videnspersoner og praktikere om at stille deres indsigt og erfaringer til rådighed i videncenteret Leading Capacity. Erfaringerne har vist os, at værdien af at stille viden til rådighed er tæt knyttet til de ledelses- og læringsprocesser, der inkluderer ekstern viden som komponent. Det sker

  • i samspillet med HR-partnere om løsning af ledelsesopgaver
  • i tilrettelæggelse af workshops om forretningens udvikling
  • i lederens forberedelse til håndtering af konflikter, forhandlinger, medarbejdersamtaler etc.
  • i undervisningssituationer på skoler eller i interne træningsforløb

Leading Capacitys strategi er at bidrage til disse processer med kvalitetssikret og mangfoldig viden. På LeadingCapacity.dk finder du en bred praksisnær viden om HR og ledelse i form af cases, artikler og værktøjer til håndtering af HR- og ledelsesopgaver. Portalen indeholder over 50 ledelsesemner i en ensartet struktur med fokus på medarbejderforhold, udviklingsopgaver og ledelse.

Sitet er udviklet sammen med en række anerkendte danske forfattere, forskere og fagfolk samt kvalitetssikret med ekspertbistand.

Gennem et abonnement på Leading Capacity understøttes ledere i deres ledelsesopgaver og udviklingen af deres ledelsesstil og HR-ansvarlige i deres rådgivning om og planlægning af ledelsesudvikling og ledelsesopgaver.

Med portalen sparer du tid og inspireres og vejledes til at lede mennesker og virksomhed bedre. Du støttes i din dialog med kolleger om, hvad der er Best Practice ledelse, og om, hvor I ønsker at udvikle jer hen.

Leading Capacity er ejet af DANSK HR.