Peter Pruzan

Professor Emeritus 

Peter Pruzan er professor emeritus ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School. B.Sc. fra Princeton University, MBA fra Harvard University, Ph.D. i operationsanalyse fra Case-Western Reserve University og dr.polit. fra Københavns Universitet.

Han har en fortid som virksomhedsleder i en succesrig og innovativ virksomhed og er forfatter til en lang række bøger og artikler om operationsanalyse, planlægning, systemvidenskab og værdibaseret ledelse. Peter Pruzan forsker og underviser i forskningsmetode og videnskabsteori, værdibaseret ledelse, virksomheders sociale ansvar og ’spirituelt baseret ledelse’. Han er aktiv i internationale organisationer, der beskæftiger sig med disse emner. Hans forskningsmålsætning er at integrere tilgange fra økonomi, filosofi og spiritualitet for at udvikle operationelle og værdibaserede tilgange til virksomhedsledelse.