Henrik Holt Larsen

Professor

Henrik Holt Larsen er professor, dr. merc. i Human Resource Management ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Copenhagen Business School. Hans forskning falder især inden for områderne karriere, kompetence- og organisationsudvikling samt strategisk HRM. Han deltager i en række internationale forskningsprojekter og indgår desuden i udviklingsprojekter i en række danske virksomheder i den private og den offentlige sektor.

Henrik er tidligere ekstern fagredaktør for LeadingCapacity A/S og har selv bidraget med tekster inden for bl.a. karriereudvikling, personaleledelse og lederudvikling.