Steffen Stripp

Projektleder

Steffen Stripp er datanom og har beskæftiget sig med databeskyttelse siden begyndelsen af 1980´erne. Han har bl.a. skrevet PROSA's vejledning om lovregulering af persondata siden den første vejledning blev udsendt i 1992.

Steffen Stripp var fra 1985 - 1990 formand for PROSA. Han var fra 1995 - 2001 medlem af Statens It-sikkerhedsråd og har i 2005 været medlem af Teknologirådets arbejdsgruppe om Sikkerhed og Databeskyttelse i den digitale forvaltning.