Nikolaj Lunøe

Cand. psych.

Freelance konsulent i organisation og ledelse

Siden årsskiftet 1990/91 har Nikolaj Lunøe arbejdet som freelance konsulent med rådgivning og undervisning i Danmark og udlandet. I 2002 udførte han således opgaver for bl.a.: Udenrigsministeriet, Dom­stolsstyrelsen, Rigsrevisionen, HK og Bang & Olufsen, m.fl.

Nikolaj beskæftiger sig med følgende områder:

- Coaching, sparring, rådgivning
- Ansættelsessamtaler (capability assessment)
- Kognitiv og organisatorisk kompleksi­tet (Elliott Jaques)
- Personlighedstyper og samarbejdsmønstre (f.eks. MBTI)
- Teambuilding, teamwork
- Strategi og identitet: Forholdet efficiens - differentiering - fleksibilitet
- Psykiske lidelser (paranoia, psykopati)

Tidligere har Nikolaj fungeret som klinisk psykolog ved Centralsygehuset Hillerød. Han har været undervisningsassistent i medicinsk psykologi, organisationspsykologi og samtale- og interviewteknik ved Københavns Universitet og ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København.

Nikolaj har skrevet ca. 20 artikler om psykologi og organisation. Bl.a.:

·        “Risikosamfundet” i Fremtidsorientering nr. 7, 1990 [ISSN 0901-7488]

·        “Ubevidst kommunikation” i agrippa, 12. årgang (1990), nr. 2, s. 196-216 [ISSN 0106-0457]

·         “Erfaring og/eller potentiale: Hvordan hånd­terer vi an­sættelsessam­talens modsætninger?” i Niels Busch-Jensen (red.), Ansættelsessamtaler — i praksis og perspektiv. København 2001: Jurist- og Økonomforbun­dets Forlag [ISBN 87-574-0642-1].

Kontaktinformation:
Nikolaj Lunøe, cand.psych.
Overgaden neden Vandet 5 B, 1414  København K
Tlf: 32 967 967
Mob: 40 46 12 21
E-mail: lunoe@centrum.dk.