Jørgen Beck

2012.08.05.J+©rgen Bech Ledelsesakademiet68824.jpg

Uddannelseschef

Jørgen Beck har en master i læreprocesser med speciale i forandringsledelse og arbejdsmiljø. Han er uddannet HD i organisation og virksomhedsledelse. 

Jørgen er daglig leder af Ledelsesakademiet - Kompetencecenter for Ledelse og HR på Erhvervsakademi Aarhus. Her har han ansvar for kundekontakt, kvalitet, økonomi og udvikling. Jørgen fungerer også som fagleder på landsplan for akademiuddannelsen i ledelse.

I 1995 var Jørgen blandt pionererne bag oprettelsen af Ledelsesakademiet i Aarhus, hvor han i 2008 blev uddannelseschef.

Jørgens har stor interesse for strategisk selvledelse, der handler om udbredt involvering, selvledelse og at holde blikket stift rettet mod virksomhedens strategiske mål. Dette smitter også af på den læringsfilosofi, som Jørgen bidrager med på Ledelsesakademiet, hvor han har en stærk tro på, at aktiv involvering af den studerende og kombination mellem teori og praksis giver optimale vilkår for læring. Som uddannelseschef har Jørgen også stor fokus på at skabe transfer og effekt af uddannelse og arbejde innovativt med nye måder at tilrettelægge læring og udvikling, der understøtter virksomheders behov for innovativ ledelse.