Jonna Pedersen

Chef for HR

Region Midtjylland

Jonna Pedersen er chef for HR, Fysisk Arbejdsmiljø, region Midtjylland.

Hun er en del af HR afdelingens ledelsesgruppe og har funktionsansvar for HR afdelingens ydelser vedrørende udvikling og vedligeholdelse af Region Midtjyllands fysiske arbejdsmiljø.

 

Jonna Pedersen har en baggrundsuddannelse som cand. pharm. og diplomleder. Hun har desuden løbende taget arbejdsmiljøfaglig og ledelsesteoretisk efteruddannelse.

 

Jonna Pedersen har en lang arbejdsmiljømæssig baggrund – dels som direktør i i BST job+miljø as samt i JobLiv Danmark as samt ledelseserfaring som kredschef i Arbejdstilsynet i Vejle Amt og som centerleder i Hjørring BST. Hun har endvidere arbejdet både smalt og bredt med praktisk arbejdsmiljø - som toksikolog på Arbejdsmedicinsk klinik i Aalborg og arbejdsmiljørådgiver i Apotekernes BST.

 

Samlet har Jonna Pedersen mere end 20 års erfaring med arbejdsmiljø og mere end 10 års erfaring med ledelse.