Jan Molin

Tidl. Uddannelsesdekan

Jan Molin var uddannelsesdekan på Copenhagen Business School og var studieleder for uddannelsen Master of Management Development.

Jan Molin var formand for Copenhagen Business School Learning Labs bestyrelse og var desuden projektleder på en række lederuddannelser under Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter (HHE).

Jan Molin arbejdede med en vifte af organisations- og ledelsesudviklingsperspektiver i teori og praksis. Han har forfattet en række artikler og bøger inden for dette felt, bl.a. : ”Den indfoldede orden - den udfoldede praksis” samt artikler om ledelse og organisering publiceret i tidsskrift for Erhvervspsykologi.