Tina Lund

Bibliotekar

Tina Lund er uddannet bibliotekar D.B. Har tidligere fungeret som webredaktør på LeadingCapacity.dk; arbejdet 3 år på Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek på Landbohøjskolen. Har her bl.a. arbejdet med opbygning af portaler på nettet, informationssøgning, formidling og undervisning.

Skriftlige bidrag til LeadingCapacity.dk omfatter bl.a. tekster om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, lederudvikling, læring, rekruttering på Internettet, optionsordninger, personalegoder og den fleksible arbejdskraft.