Christine Mølgaard Cleemann

Amanuensis, ph.d.

Amanuensis, Ph.d. i organisationsudvikling
Copenhagen Business School

Christine Mølgaard Cleemann har en Ph.d. i organisationsudvikling. Hendes forskning har koncentreret sig om to forhold: Små konsulentvirksomheders praksis og analysestrategier for produktion af viden om/i praksis. Vedr. sidstnævnte, har hun specialiseret sig i at levere viden om, hvordan vi i praksis producerer viden om praksis, og forsøger gennem forskning og egen konsulentpraksis at skabe øget bevidsthed om vigtigheden af og frugtbarheden i at kunne reflektere konstruktivt over betingelserne, vi opstiller for viden og videnproduktion.

Christine har siden 1998 været beskæftiget inden for forskning og undervisning, og har ligeledes arbejdet som konsulent i udviklingsspørgsmål (HRM, kompetenceudvikling, organisationsudvikling, læring og videnprocesser).

Christine fungerer nu som amanuensis på Copenhagen Business School. Hun underviser inden for områderne HRM, videnskabsteori,  analysemetode samt forandringsprocesser.