Anje Schmidt

Kommunikations - og afdelingskoordinator

I de sidste syv år har Anje arbejdet inden for kommunikationsområdet, og haft har ansvar for instituttets interne og eksterne kommunikation.

Anje Schmidt har været ansat på Copenhagen Business School i mere end 20 år og har tidligere varetaget administrationen af Forskerskolen i Viden og Ledelse, samt cm-linien IMM.