Jette Guldborg Petersen

Kundtjänstchef

Jette Guldborg har siden maj 2002 været kundtjänstchef på Malmö Högskola, Bibliotek og IT og skriver om medarbejderudviklingssamtaler og personaleledelse.

Hun arbejder blandt andet med, at udvikle personalets evne til at møde kunder med fokus på selvindsigt, professionel tilgang til sin rolle i servicefag, kundens legitime behov, gode samtaleprincipper og værktøj til at håndtere vanskelige situationer for personale i "fronten/skranken".

Jette har desuden tre års erfaring med den daglige personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler fra sin tidligere stilling som afdelingsbibliotekar på Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek.

Dertil kommer hendes erfaring som almindelig medarbejder og 6 år som tillidsrepræsentant i den periode, hvor det blev besluttet at indføre medarbejderudviklingssamtaler på arbejdspladsen. Hun kender således medarbejderudviklingssamtalen fra begge sider af bordet.