Majken Schultz

Professor

Majken Schultz er uddannet cand. scient. Pol. fra Københavns Universitet. Derudover, har hun en ph.d. fra Copenhagen Business School.

Majken er professor på Institut for organisation på CBS siden 1996. Hun er International Research Fellow på Oxford Universitet og medlem af Videnskabernes Selskab.

Hendes forskningsinteresser omfatter samspillet imellem organisatorisk identitet, kultur og image og implikationerne for corporate branding. Hun er derudover optaget af, hvordan organisationer genbruger deres historie, når de former deres fremtid. Hun har stået i spidsen for en række længevarende forskningsprojekter, som har omfattet studier af Bang & Olufsen, LEGO, Novo Nordisk og Carlsberg. 

Desuden, er Majken forfatter til adskillige bøger og en lang række artikler i nationale såvel som internationale tidsskrifter inden for organisation, ledelse og corporate branding.

Læs mere om Majken her