Per Engel Møller

Senior Business konsulent 

Per Engel Møller er uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business School.

Fra 1994 til 1997 var han ansat som produktchef hos Kraks Forlag as inden han kom til Lauritz Knudsen A/S, der opererer i el-branchen med forretningsområderne: traditionel el-materiel, intelligente systemer, data og kommunikation samt belysning.

I Lauritz Knudsen A/S varetog Per Engel Møller fra 1997 til 2001 en funktion som marketingkoordinator, men skiftede herefter til en stilling som direktionsassistent, hvor den uddannelsesmæssige baggrund inden for strategisk planlægning kunne anvendes i endnu højere grad.

Per Engel Møller har som direktionsassistent haft ansvaret for gennemførsel og opfølgning på strategi, rapportering til moderselskabet Schneider, koordination af Schneider aktiviteter i Lauritz Knudsen samt styring og gennemførsel af en række ad hoc aktiviteter og projekter.

Fra 2003 har Per Engel Møller endvidere varetaget opgaven som Facility Manager med ansvar for de interne servicefunktioner samt bygninger og bilpark.

I sit nuværende job i Schneider Electric A/S har Per Engel Møller ansvaret for udbredelsen af Six sigma i den nordiske og baltiske zone samt ansvaret for portefølje styring af optimerings- og forandringsprocesser.