Jakob Lauring

Professor

Jakob Lauring er professor ved instituttet for virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet BSS. Han bedriver forskning inden for tværkulturel forvaltning med særlig fokus på interkulturel interaktion i organisationer - herunder videndeling og sprogbrug. Han studerer hovedsageligt udlændinge og multikulturelle hold (virtuelt og ansigt til ansigt).