Anette Poulfelt

Tidl. Salgs- og udviklingsdirektør, Leading Capacity A/S

Anette Poulfelt har det overordnede ansvar for forretningsudvikling og personale samt salg og marketing i Leading Capacity A/S.

Anette blev i 1999  ansat i JØN ApS som direktionssekretær med ansvar for forretningsudvikling af IT-værktøj på personaleområdet. Sidstnævnte har resulteret i selskabet LeadingCapacity A/S - kilden til ledelsesviden  på internettet.

Man vil bl.a. møde Anette i forbindelse med indgåelse af storkundeaftaler:
 
Firmaaftaler - uddannelsesaftaler – konsulentaftaler

Man kan med stor fordel drage nytte af Anettes ledelses- og undervisningserfaring, når man skal vælge en skræddersyet løsningsmodel for anvendelse af LeadingCapacity.dk samt implementeringen heraf såvel i private som offentlige virksomheder samt i uddannelsessektoren.

Anette har fungeret som leder i det offentlige i otte år, og i det private i seks år bl.a. med fokus på forretningsudvikling, strategi, lederudvikling, værdibaseret ledelse, produktudvikling samt brug af IT i lederudviklingssammenhænge.

Anette har gennem 25 år opbygget et solidt netværk i hele forskerverdenen, såvel nationalt som internationalt.

Publikationer:
Professor Erik Johnsen, Anette Poulfelt og Jørgen Ulriksen: " Skoleledelse - i teori og praksis", Dafolo, 1997.

Bidrag til websitet omfatter tekster om:
Udvælgelse, værdibaseret ledelse, coaching, det individuelle ansættelses- forhold og medarbejderudviklingssamtaler.