Else Nyvang Andersen

Underdirektør

LD og Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S

Else Nyvang Andersen er uddannet civilingeniør og ph.d. Fra 1999 til 2004 var hun afdelingschef i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), med ansvar for kommunikation, medlemsservice samt generelle corporate governance forhold i relation til investeringer. I 2005 blev hun udnævnt til underdirektør i LDs datterselskab – Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S – hvor hun arbejder med markedsføring og rådgivning om finansielle produkter til professionelle og private kunder, herunder distribution og salg af en ny investeringsforening. Else Nyvang Andersen har forestået den overordnede projektledelse ved meget store it-investeringer, og har et betydeligt kendskab til pensionsordninger og finansielle produkter. Hun har tidligere beskæftiget sig med fornyelse af administrationsfunktioner i danske industrivirksomheder.