Udvikling af ny ledelsesadfærd kræver kontinuerlig påvirkning i et lærende miljø koblet til opgaver og uddannelser

Organisatorisk læring

Leading Capacity inspirerer ledere til hver for sig og sammen at reflektere over deres ledelsesadfærd og udvikle den organisatoriske læring.

Udvikling af ny ledelsesadfærd kræver kontinuerlig påvirkning i et lærende miljø koblet til opgaver og uddannelser.

Virksomhedens læringsmiljø og Leading Capacity

Et læringsmiljø omfatter i vores definition:

  • Læringskulturen
  • Fælles mål for videreudvikling af ledelseskompetencen
  • Personlige mål for videreudvikling af ledelseskompetencen
  • Intern erfaringsudveksling om ledelsesindsatser
  • Let adgang til viden og værktøjer om ledelse
  • Lederudviklingsindsatser og implementering af ny viden
  • HR-support til ledere og ledelsesprocesser

Med Leading Capacity får lederne viden og værktøjer til den personlige og organisatoriske læring – hvor som helst og når som helst. Lederne definerer deres egen proces i websitet, hvorved de fastholder deres opmærksomhed på udvalgte emner.  Viden i læringsplatformen er opbygget i samarbejde med mere end 300 specialister, professorer, praktikere og konsulenter. Læringsportalens indlæg kvalitetssikres løbende.

Organisatoriske effekter: 

  • Inspirerer ledere til via lederrollen at nå virksomhedens udviklingsmål
  • Bidrager proaktivt til den enkelte leders udvikling af adfærd og processer
  • Udvikler lederes læringsfokus og motiverer til videndeling