Jørgen Ulriksen

Cand.pæd., tidl. skoleinspektør


Jørgen Ulriksen. Født 1935, lærereksamen fra Jonstrup Statsseminarium 1957, Idrætslæreruddannelse på DHL 1962/63, cand. pæd. 1974.

Folkeskolelærer fra 1958 til 1978, i perioden 1970 - 1978 halvtidsansat som fagkonsulent i Undervisningsministeriet. Fra 1978 til 1997 skoleinspektør ved Skovshoved skole.

Forfatter til litteratur om historie, idrætsundervisning, skoleledelse og elevrådsarbejde.