Leading Capacity er en digital læringsplatform med fokus på ledelse og HRM

Læringsmiljø for ledere

Kilden til ledelsesviden

Leading Capacity er en digital læringsplatform med fokus på ledelse og HRM. Igennem platformen formidles viden og værktøjer om ledelse og HRM fra Danmarks mest omfattende dansksprogede videncenter på området. Viden i Leading Capacity er kvalitetssikret, praktisk anvendeligt og opdateret.

Du bruger læringsplatformen til at inspirere dig på netop de områder, som du ønsker at udvikle din ledelseskompetence på og du kan bruge websitet som dit personlige læringsmiljø. Læringsplatformen er designet til at inspirere, stimulere og vejlede dig i at udføre ledelsesopgaver hensigtsmæssigt i forhold til de mål og opgaver, som du står overfor som leder og HR-medarbejder.

Uformel læring er i fokus som hovedvej til kompetenceudvikling med effekt. Leading Capacity giver dig det bedst mulige helhedssyn og beslutningsgrundlag som forberedelse til jeres ledelsesindsatser.

Leading Capacity kan benyttes som:

 • Personligt læringsmiljø for den enkelte leder
  Refleksion over egne ledelsesopgaver
  Søgning efter kvalitetssikret viden om ledelse
  Opbevaring af egen viden om ledelse via favoritfunktion

 • Fælles læringsmiljø for ledere eller HR-ansvarlige
  Dialog om ledelseserfaringer beriget med eksternt input
  Fælles arkiv for ledelsesviden via favoritfunktion

 • Læringsmiljø og videncenter på videregående, mellemlange og kortere lederuddannelser og kurser
  Fælles arkiv for viden og materiale til brug i læringsforløbet via favoritfunktion 

Blended Learning platform

Blended Learning er en undervisningsform, som understøtter nyere undersøgelser om hensigtsmæssige undervisningsformer i et travlt samfund. Blended Learning foregår som en vekselvirkning mellem fysiske kursusdage og selvstudium, hvilket betyder mindre fysisk fravær fra arbejde og familie og giver øgede muligheder for: 

 • Fleksibilitet
 • Refleksion
 • Fordybelse

Med Leading Capacity's viden og platform kan HR-afdelinger, undervisere og kursusudbydere hurtigt og enkelt opbygge relevant materiale, der understøtter eller supplerer uddannelser og kurser.