Nils Bredsdorff

Forskningsbibliotekar, ph.d.

Roskilde Universitetsbibliotek (RUC)

Nils Bredsdorff er ph.d. i forvaltningsvidenskab og fungerer i dag som forskningsbibliotekar ved Roskilde Universitetsbibliotek. Han har beskæftiget sig med politisk teori og diskursanalyser gennem flere år og har senest skrevet ”Diskurs og Konstruktion - en samfundsvidenskabelig kritik af diskursanalyser og socialkonstruktivismer”, Forlaget Sociologi, København 2002. Nils Bredsdorff har endvidere beskæftiget sig med praktisk (miljø)politik som formand for Greenpeace Danmark fra 1996-2000.