Helle Petersen

Erhvervsforsker

Helle Petersen har siden afleveringen af sin ph.d.-afhandling ”Forandringskommunikation”, arbejdet på at føre sine forskningsresultater ud i livet. Først som leder med ansvar for intern kommunikation og branding i Novo Nordisk, og nu som selvstændig kommunikationsforsker og -rådgiver.

Helle Petersen rådgiver direktioner og kommunikationschefer om forandringskommunikation, kvalitetssikring og måling af virksomhedens kommunikation. Hun træner lederes kommunikationsevner. Helle Petersen er ekstern lektor i strategisk kommunikation på Syddansk Universitet, hun har udgivet en række bøger om kommunikation. Derudover er Helle bestyrelsesmedlem ved Center for Virksomhedskommunikation på Handelshøjskolen i Århus og censor på en lang række videregående uddannelser.

Læs mere om Helle her