Ib Ravn

Lektor

Ib Ravn er lektor på Learning Lab Denmark ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Han leder gruppen "Facilitering af videnprocesser", der undersøger, designer og faciliterer processer til læring og videndeling på møder, ved konferencer, i netværk og i organisationer generelt. Han har gennemført forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med bl.a. Danske Bank, DONG, Novozymes, Nokia, BRFkredit og Københavns Kommune.

Han er ph.d. i social systems sciences fra the Wharton School of Business ved University of Pennsylvania og B.Sc. fra The City University, London.