Lotte Darsø

Lektor

Lotte Darsø er uddannet cand.psych fra Københavns Universitet, og har derudover en erhvervs-ph.d. i innovation fra CBS, som hun i 2001 fik erhvervsforskerprisen for. 

Lotte er i dag lektor i innovation ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Hun er ekspert i kreativitet og innovation med særlig fokus på den menneskelige faktors betydning for ledelse og skabelse af innovation. Lotte er desuden ansvarlig for Master-uddannelsen Leadership and Innovation in Complex Systems, og vejleder erhvervsforskere, der undersøger innovation, ledelse og læreprocesser.

I 2004 satte Lotte kunst og kreativitet på dagsordenen på World Economic Forum mødet i Davos, hvor hun var inviteret som paneldeltager og workshopleder. Samme år udkom bogen "Artful Creation", der er en international kortlægning af feltet Arts-in-Business.