Mads Hermansen

Professor

Copenhagen Business School

Mads Hermansen

Mads Hermansen er professor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School, hvor han også fungerer som studieleder for HA (psyk).

Hans faglige interesser ligger inden for;

Pædagogisk psykologi, herunder specielt læreprocesser og undervisningsovervejelser.

Organisationspsykologi, herunder specielt forandrings og udviklingsprocesser i det offentlige, udviklingsarbejde og aktionsforskning.

Personlighedspsykologi, herunder specielt narrative og socialt konstruerede identitetsdannelsesforståelser.

Hjemmeside: www.cbs.dk/staff/mh