Helle Groth Christensen

Advokat

Helle Groth Christensen er advokat og specialist i ansættelses- og arbejdsret. Et område, som hun har beskæftiget sig med i en lang årrække som rådgiver for både private og offentlige virksomheder.

Helle har bl.a. en baggrund fra KL, hvor hun har bistået kommunerne i komplicerede personalesager og i forvaltningsretlige spørgsmål. Hun har også erfaring fra ansættelse i større danske og internationale virksomheder, herunder med forhandling af overenskomster og tvister. Derudover har Helle kendskab til den finansielle sektor og erfaring med pengeinstitutjura.

Desuden er Helle certificeret mediator og coach og har igennem en årrække beskæftiget sig med konfliktmægling og -håndtering på flere planer, bl.a. som ansat HR-jurist i store virksomheder og som underviser for erhvervsledere og advokater.