Poul Bitsch Olsen

Lektor, sociolog, lic.merc.

Roskilde Universitetscenter

Poul Bitsch Olsen har beskæftiget sig med, hvordan arbejdsmiljø og ydre miljø ledes, reguleres og beskrives i virksomhederne og i samspillet imellem tilsyn og virksomhed.

Poul Bitsch Olsens nuværende forskningsinteresse angår bl.a. hvordan faglighed kommer til udtryk i ledelsespraksis, hvorledes tilsynets kompetencer kan gøres til en del af den pragmatiske proces i organisering og ledelse i virksomhederne. Hvorledes samfundsvidenskabelig praksis forekommer i universiteter og virksomheder. Han er desuden interesseret i den praksis ledere udvikler, når de lægger rationelle systemer som TQM og BE, BS, EMAS etc. bag sig.

Af nyere publikationer kan nævnes:

·        ”Tillsyn som improvisation”, i J.Johansson, K.Frich og J. Johansson: Framtidens Arbetsmiljö- och Tillsynsarbete, Lund, Studentlitteratur, 2004.

·        Med Lars Fuglsang: ”Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne - på tværs af fagkulturer og paradigmer”, 2. udg., Roskilde Universitetsforlag, 2004.

·        ”Miljøledelse – organisering af miljø og arbejdsmiljø”, DJØF’s Forlag, 1999.

E-mail: pbo@ruc.dk